FIN8 GROUP
ทุกๆแผนงานเราออกแบบตามความต้องการในการดำเนินธุรกิจของคุณ เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม และเพียงพอในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตตามแผนที่วางไว้
FIN8 GROUP
"ทุกๆแผนงานเราออกแบบตามความต้องการในการดำเนินธุรกิจของคุณ เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตตามแผนที่วางไว้"

OUR SERVICES

บริการวางกลยุทธทางการเงินและบัญชี

การมีแผนธุรกิจเป็นการเปลี่ยนความคิดที่เป็นนามธรรมมาเป็นรูปธรรม ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้น

บริการด้านการวางระบบ การเงินและบัญชี

การวางระบบบัญชีที่ดีคือ ต้องสะท้อนความจริง เที่ยงตรง ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบซึ่งกันและกัน

บริการจัดทำแผน และ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt restructuring) เพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง และบริการงานด้านการเงินให้อย่างเป็นระบบ

บริการวางแผน และ จัดหาวงเงินสินเชื่อ

สำหรับธุรกิจที่มีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

บริการปรึกษา วางแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

FIN8 ร่วมมือกับ บริษัท คมน์สตูดิโอ จำกัด ให้บริการ ปรึกษา และ วางแผนพัฒนาสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริการดูแลระบบไอที

การจัดเตรียมระบบไอทีสำหรับในองค์กรที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ALLIANCE

Alliance-Value-Asset

บริษัท แวลูแอสเซ็ท จำกัด
“Value Asset”

บริษัทประเมินทรัพย์สินที่มีความน่าเชื่อถือ และมีรายชื่ออยู่ทะเบียนผู้ประเมินทรัพย์สินของ กลต.ซึ่งปัจจุบันสามารถรับงานประเมินทรัพย์สินให้กับสถาบันการเงินในประเทศได้เกือบทุกสถาบัน

Alliance-Grand-Asset

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด “Grand Asset”

บริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่ กลต. ให้การรับรองมาช่วยพัฒนาช่องทางการตลาดลูกค้าธุรกิจที่มีความต้องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ตรงกับมูลค่าปัจจุบัน หรือการตีมูลค่าสินทรัพย์สำหรับการลงทุนในโครงการ

CUSTOMER

NEWS & ACTIVITY

เยี่ยมชมโรงงานพัดลม

เยี่ยมชมโรงงานพัดลม FIN8 GROUP ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้ให้โอกาสบริษัทเข้ามาดูแลด้านการเงินและบัญชีตั้งแต่ปี 2562 และต่อเนื่องมายังปี 2563 นี้เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการเติบโตของยอดขายจาก 500 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท

Read More »

ทำบุญบริษัท ณ โรงเรียนสอนศาสนา ศาสนูปถัมภ์ และ มูลนิธิฮัมซะฮ์

ทำบุญบริษัท ณ โรงเรียนสอนศาสนา ศาสนูปถัมภ์ และ มูลนิธิฮัมซะฮ์ (9 ส.ค. 2562) บริษัท ฟินเอท กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับพนักงานทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Read More »

JOIN US

หากท่านเป็นผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถที่มีอยู่ และ ต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและช่วยกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวไกล เรายินดีที่จะเชิญท่านเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

CONTACT US

FIN8 GROUP COMPANY LIMITED

Address : 524/1 อาคาร FIN8 GROUP ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Email : info@fin8.co.th

Tel : 064-392-5555, 02-109-5454