พิธีมอบบ้าน

พิธีมอบบ้านแก่นักเรียนที่ขาดแคลน Previous Next 12 สิงหาคม 2563 บริษัท FIN8 GROUP ได้บริจาคเงินจำนวน 60,000 บาท เพื่อเริ่มโครงการ  “มอบทุนสร้างบ้านแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน” แด่นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อกรุ