บริการดูแลระบบไอทีครบวงจร

ธุรกิจในปัจจุบัน การนำระบบไอทีมาใช้ในการทำงานช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนทางด้านการเงินและบัญชีได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดเตรียมระบบไอทีสำหรับในองค์กรที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจจะช่วยลดปัญหาในการดำเนินงานลงไปได้มาก ทำให้พนักงานสามารถโฟกัสกับการทำงานได้อย่างเต็มที่ และลดความผิดพลาดที่เกิดจาก Human Error

บริการดูแลระบบไอทีครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

  1. ออกแบบวางระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กร
  2. บริการดูแลระบบเน็ตเวิร์คและคอมพิวเตอร์รายปี
  3. จำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์ไอทีต่างๆภายในองค์กร เช่น คอมพิวเตอร์, Printer, เครื่องถ่ายเอกสาร, อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค, เป็นต้น
  4. จำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับการทำงาน เช่น Microsoft Windows, Microsoft Office, โปรแกรมบัญชี เป็นต้น