ทำไมต้อง FIN8 GROUP

"เพราะเราคือที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชีครบวงจร
ที่การันตีด้วยผลงานลูกค้าหลายกลุ่มธุรกิจกว่า 50 ราย"

ทุกครั้งที่เราให้บริการ เราจะจัดทีมงานที่มีคุณภาพเป็นมืออาชีพ ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับคุณ เราจะให้คำแนะนำ และจัดโครงสร้างทางการเงิน และ วางระบบบัญชีอและไอทีที่เหมาะสมให้ ดังสโลแกน ว่า “ทุกๆแผนงานเราออกแบบตามความต้องการในการดำเนินธุรกิจของคุณ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตตามแผนที่วางไว้”

FIN8 GROUP บริหารงานด้วยทีมบริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์และอยู่ในแวดวงธุรกิจขนาดใหญ่ และจากสถาบันการเงิน ชั้นนำของประเทศทั้งสาขาการเงิน บัญชี และ ไอที พรั่งพร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาและพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ ในหลากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ จึงสามารถให้คำแนะนำและวางแผนบริหารจัดการการเงิน บัญชี ได้อย่างครบวงจรและเหมาะสมให้แก่ลูกค้าได้ในทุกธุรกิจ

ความแตกต่างของ FIN8 GROUP

ในการทำงานเราจะทำหน้าที่เป็น CFO ให้แก่ท่าน เราจะทำการศึกษาระบบการเงิน บัญชี และกระบวนการทำงานของท่านจนเข้าใจอย่างละเอียด จากนั้นจะทำการ วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และหาทางออกที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ

เราให้บริการแก่ลูกค้าด้วยมาตรฐานการทำงานที่ดีเยี่ยม เราดูแลลูกค้าทุกขั้นตอน พร้อมส่งทีมเข้าไปศึกษากระบวนการทำงาน เพื่อที่จะได้เข้าใจระบบการปฏิบัติงานที่แท้จริง

เราดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ มาตรฐาน ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และ ความเสี่ยงของทุกฝ่าย ทุกองค์กรที่เรา ทำงานด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดได้รับความเสียหายจากการ ดำเนินธุรกิจ

เรามีทีมที่ปรึกษา ในหลากหลายสาขา มาช่วยเสริมเพื่อให้การบริการมีคุณภาพ และ ครบวงจรมากที่สุด

จากเหตุผลข้างต้นเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง ฐานลูกค้าที่สำคัญของเราเกิดจากการบอกต่อ และ การใช้บริการซ้ำ จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการบริการและคุณภาพการทำงานได้อย่างแท้จริง