ทำไมต้อง FIN8 GROUP

"เพราะเราคือที่ปรึกษาทางการเงินครบวงจร
ที่การันตีด้วยผลงานลูกค้าหลายกลุ่มธุรกิจกว่า 40 ราย"

ทุกครั้งที่เราให้บริการ เราจะจัดทีมงานที่มีคุณภาพเป็นมืออาชีพ ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับคุณ เราจะให้คำแนะนำ และจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมให้ ดังสโลแกน ว่า “ทุกๆแผนงานเราออกแบบตามความต้องการในการดำเนินธุรกิจของคุณ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตตามแผนที่วางไว้”

FIN8 GROUP มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน ซึ่งล้วนมีประสบการณ์มากว่า 15 ปี จากสถาบันการเงินชั้นนำ ทั้งจากสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้เรายังมีทีมที่ปรึกษา ในหลากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ จึงทำให้เรามีเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวาง ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำไมต้องให้ FIN8 GROUP เข้ามาดูแล

ความแตกต่างของ FIN8 GROUP

ในการทำงานเราจะทำหน้าที่เป็น CFO ให้แก่ท่าน เราจะทำการศึกษาระบบการเงิน บัญชี และกระบวนการทำงานของท่านจนเข้าใจอย่างละเอียด จากนั้นจะทำการ วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และหาทางออกที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ

ผู้บริหารและพนักงานของเรามาจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้า SMEs และ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

เราให้บริการแก่ลูกค้าด้วยมาตรฐานการทำงานที่ดีเยี่ยม เราดูแลลูกค้าทุกขั้นตอน พร้อมส่งทีมเข้าไปศึกษากระบวนการทำงาน เพื่อที่จะได้เข้าใจระบบการปฏิบัติงานที่แท้จริง

เราดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ มาตรฐาน ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และ ความเสี่ยงของทุกฝ่าย ทุกองค์กรที่เรา ทำงานด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดได้รับความเสียหายจากการ ดำเนินธุรกิจ

เรามีทีมที่ปรึกษา ในหลากหลายสาขา มาช่วยเสริมเพื่อให้การบริการมีคุณภาพ และ ครบวงจรมากที่สุด

เรามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นเราจึงสามารถจัดหาแหล่งเงินให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ

เรามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นเราจึงสามารถจัดหาแหล่งเงินให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ

จากเหตุผลข้างต้นเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง ฐานลูกค้าที่สำคัญของเราเกิดจากการบอกต่อ และ การใช้บริการซ้ำ จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการบริการและคุณภาพการทำงานได้อย่างแท้จริง